Nytt datasenter i Gaupne – Bluefjords

Nytt datasenter i Gaupne – Bluefjords

Sjå: Innslag i NRK Vestlandsrevyen onsdag 30. mars 2015

Sjå: Reportasje i avisa Firda laurdag 7. mars 2015

Les meir:
Nytt datasenter tek form

Nytt datasenter tek form

Nytt datasenter tek form

BlueFjords er firmanamnet på selskapet som byggjer nytt datasenter i Gaupne i Sogn. Bluefjords datasenter samarbeider med et breidt lag av leverandørar og partnerar for å realisere og drifte senteret.

Serit Fjordane IT er medeigar og driftspartner i det nye datasenteret som er under bygging hausten 2014.

Sjå: Bluefjords i media 2015

BlueFjords i media 2014:

Viktig sikkerhetskunngjøring

Tilbakekalling og -utskifting av strømledning for HP bærbar PC.

HP, i samarbeid med ulike myndigheter, har kunngjort et verdensomspennende, frivillig tilbakekallingsprogram for strømledninger. Strømledningene kan potensielt bli overopphetet og føre til brann eller brannskade.

HP Power Cord Recall – viktig info.

meir…

Kritisk svakhet i OpenSSL

Kritisk svakhet i OpenSSL

Vi viser til mange medieoppslaga omkring sikkerheten i OpenSSL. OpenSSL blir typisk brukt i løysingar som pålogging frå heimekontor og liknande, gjerne brukt i ein brannvegg og tilsvarande utstyr, spesielt utsett er dei som ikkje brukar to faktor brukar-godkjenning (brikke eller SMS). 

meir…

Sky-basert nettverkskontroll

Sky-basert nettverkskontroll

I denne bloggen kan du lese om kvifor sky-basert administrasjon og kontroll av nettverk er å føretrekke.

Nye avtaler om levering av utstyr for trådlause nettverk.

Vi har i den seinare tid signert avtaler om levering av trådlause nettverk til fleire nye kundar.

Vi har bygt opp god kompetanse omkring Aerohive Networks sine smarte løysingar for trådlause nettverk. Og ser no resultatet av det i form av spennande nye leveransar.

meir…

Nye storkundar til Fjordane IT

Dagmar fører til at stadig fleire verksemder outsourcar IT-drifta Det vert meir og meir vanleg for verksemder å setje vekk IT-drifta til eksterne profesjonelle leverandørar, og etter vinterstormen «Dagmar» skaut det fart. Fjordane IT starta for ti år sidan med å tilby slike tenester, og har i dag kring 40 bedrifter i sine datasenter.

meir…