Om oss

Om oss

Overordna målsetjing
Fjordane IT skal vere den føretrekte samarbeidspartnaren innan IKT i Sogn og Fjordane, med omliggande regionar.

Dette skal vi oppnå ved

  • å vere innovative
  • ha langsiktige partner – og kunderelasjoner
  • lønsam vekst
  • rett kompetanse
  • god trivsel

 

Historikk og soliditet

 

Firmaet vart etablert i 1998 med 3 tilsette. I dag har vi 27 tilsette og omsetning i 2016 på 72 mill.

Heilt sidan starten har vi hatt fokus på at drifta skal vere effektiv og lønsam, og har levert gode resultat trass i skiftande konjunkturar.

Fjordane IT AS har sidan 2003 hatt AA-rating i Dun & Bradstreet sine årlege gjennomgangar. Og i 2010 oppnådde vi Dun & Bradstreet’s AAA rating.

DB-Rating

Vi har kontor i FørdeStrynGaupne og Sogndal

-