Sponsorstøtte

Sponsorstøtte

Fjordane IT bidreg med sponsormidlar til lag og organisasjonar, primært i Sogn og Fjordane. Vi ønskjer gjennom sponsorverksemda å støtte opp om det frivillige arbeidet i regionen.

Vi får mange spørsmål om støtte og har laga til dette søknadsskjemaet, som må fyllast ut, slik at vi kan vurdere alle inkomne søknader og bestemme kven vi vil støtte.

Frist for å søkje om sponsormidlar frå Fjordane IT AS er 1. april kvart år.

Søknad om sponsorstøtte

Fyll inn naudsynt informasjon i skjemaet og send inn.