Produkt og tenester

Produkt og tenester

Fjordane IT har eit stort produkt- og tenestespekter.

Vi tilbyr Sentraliserte Datasenterløysingar, konsulent-, drift- og overvakingstenester.

Vi har god kompetanse på og leverer mykje dataromsprodukt, ulike kommunikasjons-løysingar, produkt for dokumenthandtering og mange typar av klientutstyr.

Standard programvare er sjølvsagt også med i porteføljen. Vi kan og tilby programvareutvikling.

Les meir om våre ulike produkt og tenester i menyen til høgre.