Dataromsprodukt

Dataromsprodukt

Vi prosjekterer, leverer, installerer og driftar gjerne ditt datarom.

Vi tilbyr alt som trengs for å få eit velfungerande, fleksibelt og sikkert datarom.

Vi kan nemne:

  • Rack
  • Serverar i alle variantar.
  • Lagring som tek høgde for stadig aukande datamengder
  • Nettverksswitchar
  • Brannmur og andre sikkerheits- og aksessløysingar
  • Backup
  • UPS, batteribackup
  • Programvare for virtualisering, operativsystem og overvaking.
  • Katastrofeplanlegging og -sikring.

 

  • Fysisk sikring, kjøling og straumforsyning har vi samarbeidspartnerar som tilbyr.

 

Ta kontakt for ei uforpliktande samtale om dine planar eller for en kostnadsfri befaring av dykkar datarom.