Dokumenthandtering

Dokumenthandtering

Kopi/print/scan-løysingar (MFP)

Vi leverer smarte multifunksjonsmaskiner som kan tilpassast dei ulike behov som våre kundar har. Maskinene er effektive, arbeidssomme og allsidige.

Det er lagt stor vekt på at maskinene skal vere brukarvennlege og dermed spare tid og gjere dei ulike jobbane så enkle som råd. Ei rekkje praktiske eigenskapar gjer arbeidsflyten og samhandlinga mellom dei tilsette betre.

Du kan bestemme eigne sikkerheitsstandarder med ulike sikkerheitsfunksjonar.

I tillegg til lav energibruk, finns det tilleggsfunksjonar som gjer di bedrift endå meir miljøvennleg. Vi leverer elegante, alt-i-ett-maskiner med høg ytelse som ser bra ut og passar på alle kontor.

Våre hovedprodukt i denne kategorien er av merka Rex-Rotary og HP.

Vi tilbyr ulike leige og finansieringsmodellar for desse produkta, i tillegg til at vi utfører service- og vedlikehald, gjerne i form av faste serviceavtaler.

Ta gjerne kontakt med en av seljarane hos oss for konkrete tilbud.