Drift- og overvakingstenester

Drift- og overvakingstenester

Vi tilbyr drifts- og serviceavtaler til det offentlege og næringslivet.

 • Drifts-/overvakingsavtale
 • Beredskaps-/vedlikehaldsavtale
 • Brukarstøtteavtale
 • Timeavtale
 • Serverhosting
 • Backup og katastrofeløysing

Grunnar til å ha avtale med Fjordane IT:

 • Preventivt vedlikehald av serverar og nettverk
 • Tilgang til kompetanse innanfor fagområdet IT-Drift
 • Få prioritet og garantert responstid
 • Reduserte konsulentprisar og ein betre totaløkonomi

Eksempel på innhald i avtale:

 • Overvaking (Kontinuerleg / Automatisk / Manuell)
 • Driftsrutinar (sjekk av backup, antivirus, serverar, nettverk, mm)
 • Systemdokumentasjon
 • Rapportering (i samsvar med avtale)
 • Support (Helpdesk og konsulenthjelp på staden)

Den daglege oppfølginga av Driftsavtalene blir teke vare på av Fjordane IT sitt Driftssenter. Med kontinuerleg overvaking og proaktiv arbeid jobbas det for å sikre mest mulig stabil og god drift av våre kundar sitt utstyr. Driftssenteret utfører sine oppgåver etter godt beskrivne prosedyrar for å sikre best mulig kvalitet på utført arbeid.

Ta gjerne kontakt med en av seljarane hos oss for konkrete tilbud.