Klientutstyr

Klientutstyr

Vi tilbyr det meste av nødvendig klientutstyr for at dine medarbeidarar skal kunne utføre sine arbeidsoppgåver på ein effektiv og god måte.

Vi leverer alt frå smarttelefonar, nettbrett, bærbare og stasjonære PC-ar, fleirskjermsløysingar og skrivarar. Eller sagt på anna måte, alt som ein medarbeidar treng for å kunne utføre sine arbeidsoppgåver relatert til IKT-teknologi.

Vi hjelper sjølvsagt til med å få alt dette utstyret til å fungere og spele i lag på ein sikker og god måte.

Vi tilbyr mange ulike merker, men dei viktigaste er: HP, Lenovo, Fujitsu, Dell, Apple, Samsung, Nokia, Sony osv.

Ta gjerne kontakt med en av seljarane hos oss for konkrete tilbud, eller du kan bestille direkte i nettbutikken vår.