Konsulenttenester

Konsulenttenester

Best mogleg utnytting av moderne teknologi er eit viktig virkemiddel for å nå strategiske og forretningsmessige mål. Vi ønskjer  å bidra til at våre kundar får frigjort tid og ressursar  til å bli  endå betre .

Fjordane IT, medlem i Serit kjeden, leverer tenester og produkt  innan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til offentlege og private verksemder i Sogn og Fjordane og i omkringliggande områder.

Konsulenttenester:

  • Rådgjeving, installasjon, drift og vedlikehald
  • Programvare, utvikling og tilpassing
  • Planlegging og gjennomføring av IKT-prosjekt
  • Prosessleiing/prosjektleiing for anskaffelse, implementering og konsolidering av IKT løysingar
  • Risikovurdering (RoS), etablere tryggleiksspolicy og prosedyrar og utforming av tryggleiks- og samhandlingsarkitektur.

Tenester frå oss hjelper dykk i auka styring og kontroll på forretningsprosessar. Vårt landsdekkande kjedesamarbeid gjev oss ytterlegare tilgang til kompetanse,  løysingar og samarbeid innan nemde område.